Ydelser

Overblik over vores services…

Vi kan bl.a. hjælpe med følgende opgaver:

 • Bogføring
 • Betalinger
 • Moms
 • Økonomistyring
 • Kreditor bogholderi
 • Debitor bogholderi
 • Løn
 • Årsafslutning: Klargøring til revisor

Hvordan kan vi gøre en forskel for dig?

I kolonnerne herunder kan du læse meget mere om de ydelser vi tilbyder og de enkelte opgaver vi kan udføre for dig og din virksomhed.

Er du i tvivl om vi kan matche lige præcis dine behov, så send os endelig en mail her, og vi vender hurtigt tilbage.
Vi er også altid klar på at tage et uforpligtende møde eller en telefon samtale.
Vi glæder os til at høre fra dig!

Vi udfører alt vores arbejde elektronisk og fra vores eget kontor. Dette er nemt for både dig og os, og holder samtidig dine omkostninger nede.
Dette gør det også muligt for os, at hjælpe dig uanset hvor i landet du er fra.
Vi kan ved behov komme ud og hente fysiske bilag og andet materiale.

Vores priser kan du finde her.

Bogføring

Vi bogfører alle finansbilag og kan udarbejde kvartals- og halvårsrapporter.

Hvordan kan vi gøre en forskel for dig ved at tage os af din bogføring og dit regnskab?

At få styr på bogføringen, er ikke det mest interessante, og umiddelbart virker det ikke til at være der, hvor du tjener dine penge. Men det er vigtigt, at der er styr på dit regnskab, både overfor SKAT og over for dine øvrige interessenter. Derudover kan det faktisk godt give en økonomisk gevinst, at have styr på sit regnskab, fradragsregler, skattelovgivning samt ind- og udbetalinger.

Når du overlader bogføringen til os, er du sikker på at såvel bogføringsloven som den gældende skattelovgivning er overholdt samt at dit momsregnskab er korrekt og at du får de fradrag du er berettiget til. Du bliver sparet for bekymringer og får frigivet både energi og tid til at tjene penge på det, du er god til.

Du vælger selv hvor mange og hvilke opgaver du gerne vil slippe for. Ønsker du kun bogføring, kan du vælge, at vi laver løbende bogføring, så du hele tiden har et overblik eller at vi udfører bogføringen kvartalsvis eller halvårligt i forbindelse med momsindberetning eller at vi blot udfører bogføringen årligt i forbindelse med årsafslutning.

Derfor skal du lade os lave bogføring og regnskab:

 • Du sikrer at gældende lovgivning er overholdt
 • Du sikrer at alt stemmer og er bogført korrekt
 • Du får frigivet tid til at udføre dine indtægtsgivende opgaver
 • Du får mulighed for at få periodeoverblik med kommentarer så du kan bruge det aktivt i din økonomistyring
 • Vi kan tage med til bankmøder, hvis du for eksempel skal have finansiering til at udvide din forretning

Hvad koster det?
Du har mulighed for at få en fastpris-aftale eller betale en timepris på baggrund af forbrugt tid, vi runder her altså hverken op til time eller kvarter.
Læs mere om vores priser her.

Daglige opgaver

Vi kan lægge betalinger i banken for dig.
For eksempel når vi bogfører leverandørbilag.

Tager de daglige opgaver på kontoret for meget af din tid?

Vi kan hjælpe dig med alle de administrative opgaver, så du kan slippe for bekymringer og stress.

Hvis vi skal holde styr på dine leverandørbetalinger, bogfører vi alle dine indkomne fakturaer og opretter en betalingsfil som importeres til din bank. Det eneste du skal gøre, er at logge på din netbank og godkende betalingerne i din udbakke. Er der uenighed om en saldo hos leverandøren, tager vi også gerne korrespondancen der, da vi hurtigt kan tjekke op på uoverensstemmelser i bogholderiet.

Hvis vi overtager faktureringsopgaven, sørger vi for at fakturaer bliver sendt i takt med, at du bliver færdig med det pågældende job. Alt du skal gøre, er at sende os detaljer, så skriver og sender vi faktura og holder øje med om kunden betaler til tiden.

Når du lader os overtage opgaven med at lægge betalinger i bank, sikre du at dine leverandører bliver betalt til tiden.

Derfor skal du vælge Hasseris Bogføring og Revision til at varetage dine daglige opgaver:

 • Sikr at leverandør-fakturaer bliver betalt til tiden og undgå rykkere
 • Undgå stress over uvished om mellemværende med leverandører
 • Få sendt fakturaer i takt med at dine jobs bliver færdige
 • Frigiv tid til de opgaver din virksomhed skal leve af

Hvad koster det?
Du har mulighed for at få en fastpris-aftale eller betale en timepris på baggrund af forbrugt tid, vi runder her altså hverken op til time eller kvarter.
Læs mere om vores priser her.

Moms opgørelse

Vi sørger for at momsregnskabet altid er ajourført og hjælper med indberetning.

Vil du gerne være sikker på at indberette og afregne korrekt moms til tiden?

Når du lader os overtage dit bogholderi, sørger vi for at beregne den korrekte moms til indberetning enten kvartårligt eller halvårligt alt efter hvilken momsafregningsperiode din virksomhed har.

Du kan enten selv indberette på baggrund af den opgørelse vi laver, eller vi kan være behjælpelige med at indberette momsen til SKAT.

Vi kan samtidig oprette betalingen i din bank, klar til din godkendelse, når du vil betale.

Derfor skal du lade os hjælpe med din momsopgørelse:

 • Indberet og betal momsen til tiden
 • Afregn altid korrekt moms

Hvad koster det?
Du har mulighed for at få en fastpris-aftale eller betale en timepris på baggrund af forbrugt tid, vi runder her altså hverken op til time eller kvarter.
Læs mere om vores priser her.

Har du brug for hjælp til dine økonomiopgaver?

Vi har mange års erfaring med bogholderi og regnskab, og vil hellere end gerne hjælpe dig med at optimere og holde styr på økonomien i din virksomhed.

Økonomistyring

Vi hjælper med at optimere og styre økonomien i den rigtige retning.

Vil du tage rattet og styre din virksomhed til succes?

Ud over at hjælpe dig med de obligatoriske regnskaber, kan vi hjælpe dig med at få overblik over virksomhedens økonomi og styre denne i en succesfuld retning.

Vi kan hjælpe dig med at analysere på din virksomheds situation og give dig værktøjer til at se, hvordan du forbedrer din virksomheds finansielle tilstand samt hvad der skal til, for at din virksomhed vækster.

Derfor skal du leje en ekstern controller:

 • Skab økonomiske fordele gennem likviditetsstyring
 • Optimer driften gennem kapacitetsstyring
 • Opnå højere markedsandele gennem udnyttelse af virksomhedes kapital

Hvad koster det?
Økonomistyring afregnes efter forbrugt tid.

Kreditor bogholderi

Vi bogfører leverandørfakturaer, lægger betaling klar i banken og afstemmer leverandørkonti.

Har du styr på dine kreditorer?

Vi sørger for at holde styr på såvel indkomne fakturaer som kreditnotaer og afstemmer med din leverandør, så der ikke er uoverensstemmelser.

Ved at lade os holde styr på dine kreditorer opnår du fuldt overblik over mellemværende med dine leverandører. Vi afstemmer hver måned kreditor-kontiene så du kan tjekke status ved månedens udgang.

Derfor skal du vælge Hasseris Bogføring og Revision til at varetage dit kreditorbogholderi:

 • Opnå overblik
 • Undgå uoverensstemmelser
 • Undgå stress over uvished om mellemværende med leverandører
 • Frigiv tid til de opgaver din virksomhed skal leve af

Hvad koster det?
Du har mulighed for at få en fastpris-aftale eller betale en timepris på baggrund af forbrugt tid, vi runder her altså hverken op til time eller kvarter.
Læs mere om priser under FAQ.

Debitor bogholderi

Vi laver og udsender fakturaer, bogfører indbetalinger, afstemmer kundekonti og udsender rykkere.

Får du betaling for dine jobs i takt med at de bliver færdige?

Hvis du lader os overtage debitorbogholderiet, behøver du ikke holde øje med om dine kunder betaler til tiden eller bekymre dig om rykkerprocedure, hvis der er nogle dårlige betalere mellem dine kunder.

Vi opretter og sender fakturaer på baggrund af data fra dig, vi holder øje med om kunden betaler til tiden og udsender rykker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Vi afstemmer hver uge debitor-kontiene så du til hver en tid kan følge med i dit tilgodehavende hos kunder.

Overlad byrden med fakturering og rykkerskrivning til os, så du kan koncentrere dig om at udføre de opgaver din virksomhed skal leve af. At få oprettet faktura hurtigt efter udført arbejde samt konsekvent rykkerprocedure vil endvidere sikre hurtig betaling, hvilket vil forbedre din likviditet og give positivt udslag på din bundlinje.

Derfor skal du vælge Hasseris Bogføring og Revision til at varetage dit debitorbogholderi:

 • Få frigivet ressourcer til at udføre dine indtægtsgivende opgaver
 • Forbedr likviditeten gennem hurtigere betalinger
 • Kom af med stress over rykkerskrivning

Hvad koster det?
Du har mulighed for at få en fastpris-aftale eller betale en timepris på baggrund af forbrugt tid, vi runder her altså hverken op til time eller kvarter.
Læs mere om priser under FAQ.

Har du brug for hjælp til dine økonomiopgaver?

Vi har mange års erfaring med bogholderi og regnskab, og vil hellere end gerne hjælpe dig med at optimere og holde styr på økonomien i din virksomhed.

Løn

Vi sikrer at dine medarbejdere får korrekt løn til tiden og udfører også den regnskabsmæssige del.

Hvordan kan vi gøre en forskel for dig i forhold til at afregne løn?

Lønbogholderi kan være en jungle af regler at finde rundt i. Lader du os varetage funktionen med at udbetale løn til dine medarbejdere, sikrer vi at alle regler om feriepenge, pension, sygdom, ferieafholdelse mv er overholdt.

Det eneste du skal sørge for, er at underrette os hver gang du ansætter/afskediger en medarbejder samt sende oplysninger om dine medarbejderes timetal eller gage og hvorvidt de har afholdt ferie eller været syge.

Vi arbejder i Danløn, som vi har rigtig god erfaring med.

Derfor skal du overlade lønadministrationen til Hasseris Bogføring og Revision:

 • Udbetal altid korrekt løn
 • Udbetal lønnen til tiden hver gang
 • Få en sparringspartner til lønforhold

Hvad koster det?
Du har mulighed for at få en fastpris-aftale eller betale en timepris på baggrund af forbrugt tid, vi runder her altså hverken op til time eller kvarter.
Læs mere om priser under FAQ.

Årsafslutning

Klargøring af regnskab til revisor, herunder bogføring af alle bilag og afstemning af konti.

Skal din virksomheds regnskab revideres?

Hvis dit selskabs regnskab skal revideres, udfører vi årsafslutning og gør dit regnskab klar til revisor.

Vi sørger for, at alt er bogført korrekt og vi afstemmer alle konti.

Ved at lade os bogføre og klargøre regnskabet er du sikret at revisor ikke skal bruge for mange dyre timer til revisionen.

Derfor skal du lade os lave din årsafslutning:

 • Vi sikrer at regnskabet stemmer og overholder gældende lovgivning
 • Minimer omkostninger til revisor

Hvad koster det?
Du har mulighed for at få en fastpris-aftale eller betale en timepris på baggrund af forbrugt tid, vi runder her altså hverken op til time eller kvarter.
Læs mere om priser under FAQ.